}

Voor wie ?

StapvoorstapvooruitAls het rekenen op de basisschool niet vanzelf gaat……

Niet iedereen leert even gemakkelijk!

Er zijn kinderen die rekenen lastig vinden, bij iedere som zuchten en hierdoor onzeker worden omdat ze niet weten hoe ze de opgave moeten aanpakken. Als extra oefenen onvoldoende helpt, wordt rekenen een steeds grotere opgave. Er kan sprake zijn van dyscalculie, maar dat hoeft niet. Het kan zijn dat uw kind weer even op weg geholpen moet worden.

Goede begeleiding bij het leren rekenen is in ieder geval van belang. Als er echter  meer begeleiding nodig is dan de school kan bieden, kan uw kind terecht bij onze praktijk.

Maar ook voor Cito-voorbereiding, ondersteuning bij het leren ( hoe pak ik een taak aan ? ), begrijpend lezen, faalangsttraining en spellingproblemen kunt u bij ons terecht. 

Graag nodigen wij u uit voor een intakegesprek.