}

Wat houdt de begeleiding in ?

Houten dobbelsteen-1Om goed te leren rekenen, gaat het begrijpen en het vlot leren toepassen van de basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vooraf. Wij bekijken of uw kind dit voldoende beheerst om de volgende rekenstap te kunnen zetten.

Wij bieden passende individuele hulp aan kinderen van het basisonderwijs. Het doel van de begeleiding is om beter te leren omgaan met rekenproblemen waardoor het kind positiever tegenover de leerstof komt te staan.

Het rekenprobleem wordt stap voor stap aangepakt. Wij sluiten aan bij wat uw kind al goed kan en bouwen daarop voort. Hierdoor krijgt uw kind meer plezier en zelfvertrouwen bij het rekenen wat van invloed is op een goed resultaat.

Kinderen die moeite hebben met rekenen weten vaak niet hoe zij een rekentaak aan moeten pakken. Samen met uw kind maken wij stappenplannen, waardoor het oplossen van een rekentaak overzichtelijker wordt.